Độ dẫn nhiệt của sắt

Sắt C45 mềm phế liệu

Độ dẫn nhiệt của sắt là : 80,4 W·m−1·K−1. Sắt là một chất dẫn nhiệt tốt. Điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng truyền nhiệt sang các vật liệu khác. Vật liệu càng chứa nhiều sắt thì càng dẫn nhiệt tốt. Khả năng dẫn nhiệt của vật liệu được gọi là tính dẫn nhiệt của nó.

Độ dẫn nhiệt là thước đo khả năng dẫn nhiệt của vật liệu. Nó thường được biểu thị bằng watt trên mét trên Kelvin (W/m•K). Độ dẫn nhiệt của vật liệu càng cao thì nó sẽ dẫn nhiệt càng tốt.
Sắt có tính dẫn nhiệt cao. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để sử dụng trong nhiều ứng dụng mà nhiệt cần được dẫn ra khỏi khu vực một cách nhanh chóng.