Độ giãn nở nhiệt của sắt

Mua Phế Liệu Sắt Tại Huyện Cái Nước

Độ giãn nở nhiệt của sắt là 1,8 µm·m−1·K−1 (ở 25 °C) Hầu hết các vật liệu, kể cả sắt, nở ra khi nóng lên và co lại khi nguội đi. Mức độ giãn nở hoặc co lại của vật liệu được gọi là hệ số giãn nở nhiệt (CTE). CTE của sắt tương đối cao 11,7 x 10-6 /K. Điều này có nghĩa là cứ mỗi lần nhiệt độ tăng thêm 1 Kelvin, bàn ủi sẽ giãn ra thêm 11,7 x 10-6 mét.

CTE của sắt rất quan trọng để xem xét trong nhiều ứng dụng kỹ thuật. Ví dụ, khi thiết kế cầu hoặc các cấu trúc khác tiếp xúc với nhiệt độ khắc nghiệt, phải tính đến sự giãn nở và co lại của vật liệu để tránh sự cố nghiêm trọng.
Nói chung, CTE của vật liệu tăng theo nhiệt độ. Điều này có nghĩa là tốc độ giãn nở cũng tăng theo nhiệt độ.