Làm hàng rào sắt có phải xin phép không?

Mua phế liệu sắt

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 của bộ Luật Xây dựng năm 2014, hạng mục xây dựng hàng rào không thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Vì thế, nếu bạn có nhu cầu xây dựng thêm hàng rào sắt cho công trình thì cần phải hoàn thành thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công.