mạt sắt là gì?

Mua phế liệu sắt

Mạt sắt là những mảnh sắt nhỏ được bào ra từ một mảnh sắt lớn hơn. Chúng thường được sử dụng trong các thí nghiệm khoa học hoặc trong các dự án nghệ thuật. Mạt sắt có thể được tìm thấy ở hầu hết các cửa hàng phần cứng.

Mạt sắt là những mảnh sắt rất nhỏ thường được sử dụng trong các lớp học khoa học để chứng minh tính chất của nam châm. Mạt sắt cũng được sử dụng trong công nghiệp để kiểm tra sự hiện diện của từ trường.

Công dụng của mạt sắt là gì?

Mạt sắt là những mảnh sắt nhỏ thường được sử dụng trong các lớp học khoa học để chứng minh tính chất của nam châm. Mạt sắt có thể bị cả nam châm và các mảnh sắt khác hút, khiến chúng trở thành công cụ hữu ích để khám phá từ trường.
Mạt sắt cũng được sử dụng trong một số ứng dụng công nghiệp, chẳng hạn như đúc và hàn. Khi sắt được nung nóng đến nhiệt độ nóng chảy, nó trở thành chất lỏng có thể đổ vào khuôn để tạo ra nhiều hình dạng khác nhau. Thêm mạt sắt vào sắt nóng chảy có thể giúp tạo liên kết bền hơn giữa sắt và các kim loại khác trong hợp kim.