Nhiệt độ sôi của sắt

sắt v4 phế liệu

Điểm sôi của sắt là 2862 ̊C. Nhiệt độ cao này là do các liên kết mạnh giữa các nguyên tử trong sắt. Tại điểm sôi, các phân tử của một chất có đủ năng lượng để vượt qua lực hấp dẫn giữa chúng và thoát vào pha khí. Độ mạnh của các lực liên phân tử này xác định điểm sôi của một chất. Sắt có nhiệt độ sôi rất cao vì nó có liên kết kim loại mạnh giữa các nguyên tử của nó

Tóm lại, nhiệt độ sôi của sắt là 2862 độ C. Điều này có nghĩa là cần rất nhiều năng lượng để biến sắt thành khí. Khi sắt được nung nóng đến nhiệt độ sôi, các nguyên tử dao động nhanh đến mức chúng bắt đầu vỡ ra. Điều này làm cho sắt trở thành một trong những vật liệu tốt nhất để làm những thứ như cầu và tòa nhà.