Nhiệt lượng nóng chảy của sắt

quặng sắt
Nhiệt lượng nóng chảy của sắt 13,81 kJ·mol−1 .Nhiệt nóng chảy của sắt là một trong những tính chất quan trọng nhất của kim loại này. Chính sức nóng này cho phép sắt được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, từ xây dựng công trình đến chế tạo công cụ.
Sắt có nhiệt độ nóng chảy là 1538 độ C, cao hơn đáng kể so với nhiệt độ nóng chảy của các kim loại khác như đồng và chì. Điểm nóng chảy cao này là do liên kết mạnh giữa các nguyên tử trong sắt. Các liên kết này được tạo ra bằng cách chia sẻ các electron giữa các nguyên tử.
Điểm nóng chảy cao của sắt khiến nó trở thành vật liệu lý tưởng cho nhiều ứng dụng. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các cấu trúc cần chịu được nhiệt độ cao, chẳng hạn như nồi hơi và lò nung. Sắt cũng thường được sử dụng trong quá trình hàn và gia công kim loại khác.