oxit sắt từ là gì?

Mua phế liệu sắt
Oxit sắt từ là vật liệu có chứa sắt và oxy, và thể hiện tính chất từ tính. Thuật ngữ này có thể đề cập đến khoáng chất tự nhiên hoặc hợp chất tổng hợp được tạo ra để sử dụng trong công nghiệp hoặc phòng thí nghiệm.
Các oxit sắt từ được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm ghi từ tính, lưu trữ dữ liệu và cảm biến. Chúng cũng được sử dụng trong động cơ điện và máy phát điện, cũng như trong các thiết bị hình ảnh y tế.
Oxit sắt từ phổ biến nhất trong tự nhiên là từ tính, đây cũng là chất có từ tính mạnh nhất trong tất cả các khoáng chất. Các oxit sắt từ tổng hợp thường được làm từ oxit sắt và các kim loại khác, chẳng hạn như coban hoặc niken. Những vật liệu này có thể được thiết kế để có các đặc tính từ cụ thể, tùy thuộc vào ứng dụng.