Số nguyên tử sắt

sat dac phe lieu
Sắt là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Fe và số nguyên tử 26. Nó là một kim loại trong chuỗi chuyển tiếp đầu tiên. Theo khối lượng, nó là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái đất, tạo nên phần lớn lõi bên ngoài và bên trong của Trái đất.
Sắt là nguyên tố phổ biến thứ tư trong lớp vỏ Trái đất. Quặng sắt rất phổ biến, nhưng hầu hết sản lượng quặng sắt thương mại đến từ các thành tạo sắt dải trong đá Tiền Cambri, thường là quá trình sản xuất sắt cổ đại không sử dụng lò cao mà dựa vào các phương pháp luyện sắt trực tiếp hơn, chẳng hạn như rèn nguội hoặc hàn rèn .

Khối lượng nguyên tử chuẩn sắt

Khối lượng nguyên tử tiêu chuẩn (Fe) của sắt là 55,845 u. Giá trị này được xác định bởi Liên minh Hóa học Thuần túy và Ứng dụng Quốc tế (IUPAC). Nó dựa trên sự phong phú tự nhiên của sắt trên Trái đất. Giá trị Fe được sử dụng để tính khối lượng nguyên tử tương đối của các nguyên tố khác.