Thành phần của quặng sắt

Mua phế liệu sắt
Quặng sắt là một trong những vật liệu quan trọng nhất được khai thác từ bề mặt Trái đất. Nó được sử dụng để sản xuất thép, thứ cần thiết để xây dựng cầu, ô tô, tàu, tòa nhà, công cụ và vũ khí.
Chất lượng của quặng sắt thay đổi tùy thuộc vào loại và thành phần của nó. Ba loại quặng sắt chính là hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4) và limonit (Fe2O3·H2O). Mỗi loại quặng sắt có thành phần khoáng vật khác nhau và yêu cầu các phương pháp chế biến khác nhau.
Hematit là loại quặng sắt phong phú nhất và thường được tìm thấy trong đá trầm tích. Nó chứa tới 70% Fe2O3 và có thể được xử lý bằng phương pháp khử trực tiếp hoặc lò cao.