Trạng thái vật chất của sắt

Sắt đặc 10x10 phế liệu
Trạng thái vật chất của sắt là  rắn.  Sắt là nguyên tố hóa học có ký hiệu Fe và số nguyên tử 26. Nó là kim loại thuộc dãy chuyển tiếp đầu tiên và nhóm 8 của bảng tuần hoàn. Theo khối lượng, nó là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái đất, tạo nên phần lớn lõi bên ngoài và bên trong của Trái đất.
Sắt nguyên tố được sản xuất thương mại từ quặng sắt, nhưng nó cũng được tìm thấy tự nhiên trong thiên thạch cũng như trong các lỗ thông hơi thủy nhiệt dưới biển sâu. Lượng sắt dồi dào trên Trái đất đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình địa chất, chẳng hạn như chu trình carbon.
Sắt từ lâu đã được coi là không thể phá hủy, nhưng nó dễ dàng bị ăn mòn trong không khí ẩm hoặc nước để tạo ra oxit sắt ngậm nước, thường được gọi là rỉ sét.